Zostaliśmy wyróżnieni
w prestiżowym magazynie DIAMENTY FORBES 2021

Czytaj Artykuł

+1%

WIĘCEJ ROCZNIE

NAWET DO 5000 ZŁ

TYLKO DO 31 MARCA

ODBIERZ
GWARANTOWANĄ PREMIĘ

Nie jesteś zadowolony?

Oczekujesz większego oprocentowania
swoich pieniędzy?

Inwestycje od
10 TYS. ZŁ

Zyski są niezauważalne?

Chcesz wypracować większy zysk?

MASZ LOKATĘ W BANKU

Inwestycje od
10 TYS. ZŁ

WARIANTY INWESTYCJI
w budowę farmy fotowoltaicznej

PODSTAWOWY

MINIMALNA KWOTA INWESTYCJI:

10 tys. złotych

INDYWIDUALNY

WYBIERZ
WYBIERZ

4,25%        5,25%            6,25%

HORYZONT
INWESTYCJI:


OPROCENTOWANIE

(W SKALI ROKU):


12 m-ce       36 m-ce        60 m-ce

MINIMALNA KWOTA INWESTYCJI:

od 100 tys. złotych

HORYZONT INWESTYCJI:

do uzgodnienia

Oprocentowanie (w skali roku):

do uzgodnienia

Kliknij i Odbierz Premię

+1%

WIĘCEJ ROCZNIE - NAWET DO 5000 ZŁ TYLKO DO 31 MARCA

+1%

Kliknij i Odbierz Premię

WIĘCEJ ROCZNIE

NAWET DO 5000 ZŁ

TYLKO DO 31 MARCA

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

AKTUALNOŚCI

Prasa o Nas

CZYSTA ENERGIA – CZYSTY ZYSK

DYNAMICZNY ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NIE JEST CHWILOWĄ MODĄ.JEST ODPOWIEDZIĄ NA GLOBALNY PROBLEM OCIEPLENIA KLIMATU. POTENCJAŁ INWESTYCYJNY FIRM,DZIĘKI KTÓRYM ZMNIEJSZAMY EMISJĘ CO2 DO ATMOSFERY, DOSTRZEGLI JUŻ INWESTORZY NA CAŁYMŚWIECIE, A KOLEJNE DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ DODATKOWO PRZYSPIESZAJĄ TEN PROCES.

Jak Państwo budują przewagę konkurencyjną na tak dynamicznie rozwijającym się rynku odnawialnych źródeł energii? Maciej Urban: Nasze doświadczenia pokazują, że jest to wynik doskonałej synchronizacji i dopasowania „4 diamentów MAXymalizacji”: współpracy zespołowej naszych pracowników, opartej na ich kompetencjach i zaangażowaniu (Grupa Assiduus), kompleksowości usług świadczonych przez dewelopera farm fotowoltaicznych (4MAX),profesjonalizmu w tworzeniu ofert dla inwestorów polskich i międzynarodowych(Holding EPV) oraz skuteczności w pozyskiwaniu dotacjii innych źródeł finansowania inwestycji, m.in. w elektrownie słoneczne (Assiduus Europe Fund, Assiduus Investment Partners). W minionym roku mimo pandemii przekroczyliśmy zakładane cele biznesowe,m.in. pozyskując 500 ha gruntów, co wspólnie z naszymi inwestorami pozwoli wybudować ponad 250 MW realizowanych w ramach jednomegawatowych elektrowni słonecznych oraz parków solarnych o większych, łącznych mocach.

Jakie czynniki mają dziś istotny wpływ na rozwój branży OZE? M.U.:
Z pewnością na rozwój branży OZE mają wpływ regulacje unijne, dynamicznie rozwijające się technologie, ale też rosnąca świadomość i odpowiedzialność ekologiczna. W dobie globalnego ocieplenia świat stoi w obliczu pilnego rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Coraz więcej firm, podążając za takimi światowymi gigantami, jak Microsoft czy McKinsey, bierze odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko naturalne i ogłasza ambitne plany zmniejszenia emisji CO2, osiągnięcia neutralności klimatycznej, a nawet ostatecznego usunięcia śladu węglowego wygenerowanego przez nie od chwili ich powstania. Wykorzystanie 100% energii ze źródeł odnawialnych staje się dla przedsiębiorstw przemysłowych pożądanym standardem. W naszym przypadku zmiany te przełożyły się m.in. na podwojenie liczby pracowników w 2020 roku.

Co nowego w roku 2021 i w latach kolejnych? M.U.: 4MAX, jako deweloper farm fotowoltaicznych, z jednej strony odpowiada na rynkowe trendy, budując kolejne elektrownie słoneczne (zakontraktowanych do wybudowania mamy obecnie powyżej 150 MW), a z drugiej strategicznie stawia na realizację w kolejnych latach kontraktów PPA (Power Purchase Agreement). Projektów budowy farm fotowoltaicznych realizujemy równolegle wiele, ale niewątpliwie unikalny jest Park Solarny SOLVA w województwie mazowieckim, o docelowej mocy 4 MW, w którym do każdego etapu zastosowaliśmy różne technologie w celach badawczo-rozwojowych. Do 2024 roku dzięki naszym intensywnie rozwijanym kontaktom międzynarodowym chcemy rozszerzyć portfel własnych elektrowni słonecznych do łącznej mocy 50 MW.Nadal też będziemy poszerzać ofertę, tak dla inwestorów zagranicznych, jak krajowych, gwarantując im sprawdzony model biznesowy zapewniający wysokie stopy zwrotu, możliwość nabycia udziałów w kolejnych inwestycjach w farmy PV oraz kompleksową obsługę na wszystkich etapach projektowania i budowy elektrowni słonecznych. Wpisuje się to w naszą czteroletnią strategię, a także pozwoli nam zrealizować plan wejścia na warszawską giełdę.

CYTAT PARTNERA


Rosnące koszty

firm związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną można zoptymalizować dzięki kontraktom PPA.


MACIEJ URBAN

prezes zarządu

Grupy ASSIDUUS

4MAX Consulting,

4MAX Development

+1%

Kliknij i Odbierz Premię

WIĘCEJ ROCZNIE

NAWET DO 5000 ZŁ

TYLKO DO 31 MARCA

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI farm fotowoltaicznych

SPRAWDŹ

Zobacz więcej naszych filmów na naszym profilu

ZOBACZ JAK POWSTAJĄ NASZE FARMY FOTOWOLTAICZNE:

AKTYWA 4 Max Consulting

POSIADAMY UMOWY DZIERŻAWY NA PONAD 360 ha gruntów pod farmy fotowoltaiczne

* 1 kwartał 2021 - 500 ha

OBECNIE POSIADAMY

Projekty na ponad 150 MW

+1%

Kliknij i Odbierz Premię

WIĘCEJ ROCZNIE

NAWET DO 5000 ZŁ

TYLKO DO 31 MARCA

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

POZNAJ NASZE Przykładowe Projekty:

PARK SOLARNY SOLVA

o łącznej mocy 4 MW

Jest projektem, który zakłada wybudowanie Parku Solarnego„SOLVA” o łącznej mocy 4 MW w województwie mazowieckim. Spółka oferuje inwestorom sprawdzony model biznesowy, zapewniający rentowność oraz możliwość nabycia udziałów.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Spółka posiada ostasteczne pozwolenia na budowę

Spółka jest właścicielem gruntu pod opisywaną inwestycję

WŁASNY GRUNT

w systemie aukcyjnym na 15 lat. Przystąpienie w grudniu 2020 r.

GWARANCJA RZĄDOWA ODBIORU WYPRODUKOWANEJ ENERGII

DANE PROJEKTU

ŁĄCZNA MOC - 4 MW

Start projektu - W trakcie

Czas trwania projektu - 60 miesięcy

Wartość inwestycji - 20 MLN PLN

ZOBACZ JAK POWSTAJE
PARK SOLARNY SOLVA

PARK SOLARNY BRZOZOWIEC

o łącznej mocy 3 MW

To spółka realizująca projekt budowy Parku Solarnego„Brzozowiec” o łącznej mocy 3 MW w województwie lubuskim. Projekt posiada wszelkie niezbędne dokumenty i pozwolenia oraz daje możliwość współinwestowania i nabycia udziałów.

DANE PROJEKTU

ŁĄCZNA MOC - 3 MW

Start projektu - W trakcie

Czas trwania projektu - 36 miesięcy

Wartość inwestycji - 12 MLN PLN

PROJEKT P30

o łącznej mocy 30 MW

Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę 21 elektrowni słonecznych (produktów) o łącznej mocy 30 MW. Wszystkie grunty pod przyszłe 21 farm fotowoltaicznych są aktywami zabezpieczonymi notarialnie.

SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY

Zapewniający rentowność i trwałość projektu

PROCES PRZEPROWADZAJĄ WYKWALIFIKOWANI EKSPERCI

Z rynku energetycznego

START PROJEKTU

Z przygotowaną strukturą operacyjną i zaawansowanymi pracami administracyjnymi

ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCYJNA

Jednej spółki celowej z pozwoleniem na budowę to 474 000 PLN

DANE PROJEKTU

ŁĄCZNA MOC - 30 MW

Start projektu - W trakcie

Czas trwania projektu - 36 miesięcy

Wartość inwestycji - 7,5 MLN PLN

+1%

Kliknij i Odbierz Premię

WIĘCEJ ROCZNIE

NAWET DO 5000 ZŁ

TYLKO DO 31 MARCA

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

PONAD 100 tys. podpisanych umów

PONAD 50 tys.

klientów

PONAD 50 współpracujących instytucji finansowych

NASZE KANCELARIE
regionalne

WYPEŁNIJ FORMULARZ
i odbierz gwarantowaną premię

+1%

WIĘCEJ ROCZNIE

NAWET DO 5000 ZŁ

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

www.assiduus.pl

ul. Cybernetyki 10 | 02-677 Warszawa

* Należna premia jest przyznawana dla nowych inwestycji.

Więcej informacji u doradcy.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

+1%

Kliknij i Odbierz Premię

WIĘCEJ ROCZNIE - NAWET DO 5000 ZŁ TYLKO DO 31 MARCA

Wróć na początek strony
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy