DZIĘKUJEMY NASZYM KLIENTOM ZA WSPÓLNY 2020 ROK

ODBIERZ PREMIĘ + 1% WIĘCEJ ROCZNIE

Dowiedz się więcej

Zostaw kontakt i odbierz
premię gwarantowaną do 5000 zł tylko do 22 grudnia

NAWET DO 5000 ZŁ

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

TYLKO DO 22 GRUDNIA

WARIANTY INWESTYCJI W BUDOWĘ FARM FOTOWOLTAICZNYCH OD 20 TYS. ZŁ

WARIANT 1

HORYZONT INWESTYCJI:

12 - 36 Miesięcy

MINIMALNA KWOTA INWESTYCJI:

20 tys. złotych

OPROCENTOWANIE (W SKALI ROKU):

3,25% - 4,25%

HORYZONT INWESTYCJI:

36 - 60 Miesięcy

MINIMALNA KWOTA INWESTYCJI:

50 tys. złotych

OPROCENTOWANIE (W SKALI ROKU):

4,25% - 6,25%

WARIANT 2

INDYWIDUALNY WARIANT OD

200 TYS. ZŁ

Doradztwo

Biznesowe

Tworzenie Planów Inwestycyjnych

Doradztwo

Strategiczne

Dotacje
Unijne

Badania
i Rozwój

Inwestycje

Farmy
Fotowoltaiczne

Projekt + Dokumentacja Techniczna Farm PV

Dotacje + Pozyskiwanie finansowania

Budowa - Generalne Wykonawstwo

Zakup Projektów PV oraz Gotowych Farm

Obsługa, Serwis, Zarządzanie

Ubezpieczenia

Kredyty

Inwestycje

Prywatna Opieka Medyczna na Terenie całej Polski

Ponad 2,5 Tysiąca Badań i Procedur Medycznych

Dostęp do Ponad 67 Specjalizacji

AKTYWA

4 MAX

CONSULTING

POSIADAMY UMOWY

DZIERŻAWY NA PONAD

360 ha gruntów

pod farmy fotowoltaiczne

* 1 kwartał 2021 - 500 ha

OBECNIE POSIADAMY

Projekty na ponad 150 MW

ZOBACZ JAK POWSTAJĄ NASZE FARMY FOTOWOLTAICZNE:

PARK
SOLARNY SOLVA
o łącznej
mocy 4 MW

Holding EPV Development 2 Sp. z o.o. jest projektem, który zakłada wybudowanie Parku Solarnego„SOLVA” o łącznej mocy 4 MW w województwie mazowieckim. Spółka oferuje inwestorom sprawdzony model biznesowy, zapewniający rentowność oraz możliwość nabycia udziałów.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Spółka posiada ostasteczne pozwolenia na budowę

Spółka jest właścicielem gruntu pod opisywaną inwestycję

WŁASNY

GRUNT

w systemie aukcyjnym na 15 lat. Przystąpienie w grudniu 2020 r.

GWARANCJA RZĄDOWA ODBIORU WYPRODUKOWANEJ ENEGII

DANE PROJEKTU

ŁĄCZNA MOC - 4 MW

Start projektu - W trakcie

Czas trwania projektu - 60 miesięcy

Wartość inwestycji - 20 MLN PLN

ZOBACZ JAK POWSTAJE PARK SOLARNY SOLVA:

PARK

SOLARNY BRZOZOWIEC
o łącznej
mocy 3 MW

Holding EPV Development 1 Sp. z o.o. to spółka realizująca projekt budowy Parku Solarnego„Brzozowiec” o łącznej mocy 3 MW w województwie lubuskim. Projekt posiada wszelkie niezbędne dokumenty i pozwolenia oraz daje możliwość współinwestowania i nabycia udziałów.

DANE PROJEKTU

ŁĄCZNA MOC - 3 MW

Start projektu - W trakcie

Czas trwania projektu - 36 miesięcy

Wartość inwestycji - 12 MLN PLN

PROJEKT P30

o łącznej mocy

30 MW

Holding EPV Management 1 Sp. z o.o. - celem przedsięwzięcia jest uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę 21 elektrowni słonecznych (produktów) o łącznej mocy 30 MW. Wszystkie grunty pod przyszłe 21 farm fotowoltaicznych są aktywami zabezpieczonymi notarialnie.

SPRAWDZONY MODEL BIZNESOWY

Zapewniający rentowność i trwałość projektu

Z rynku energetycznego

PROCES PRZEPROWADZAJĄ WYKWALIFIKOWANI EKSPERCI

Z przygotowaną strukturą operacyjną i zaawansowanymi pracami administracyjnymi

START PROJEKTU

Jednej spółki celowej z pozwoleniem na budowę to
474 000 PLN

ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCYJNA

DANE PROJEKTU

ŁĄCZNA MOC - 30 MW

Start projektu - W trakcie

Czas trwania projektu - 36 miesięcy

Wartość inwestycji - 7,5 MLN PLN

NASZE USŁUGI

Doradztwo

Biznesowe

Tworzenie Planów Inwestycyjnych

Doradztwo Strategiczne

Dotacje Unijne

Badania
i
Rozwój

Inwestycje

Budowa - Generalne Wykonawstwo

Zakup Projektów PVoraz Gotowych Farm

Obsługa, Serwis, Zarządzanie

Farmy fotowoltaiczne

Projekt + Dokumentacja Techniczna Farm PV

Dotacje
+ Pozyskiwanie
Finansowania

Ubezpieczenia

Kredyty

Inwestycje

Prywatna Opieka Medyczna Na Terenie Całej Polski

Ponad 2.5 TYS. Badań
i Procedur Medycznych

Dostęp Do Ponad
67 Specjalizacji

NASZE KANCELARIE REGIONALNE

PONAD 100 tys. podpisanych umów

PONAD 50 tys.

klientów

PONAD 50 współpracujących instytucji finansowych